Realizując ustalenia II Synodu Archidiecezji Katowickiej, wdrożono ideę Dekanalnego Patronatu Misyjnego.

Idea Dekanalnego Patronatu Misyjnego polega na wzajemnym związaniu każdego misjonarza archidiecezji z poszczególnym dekanatem. Parafie dekanatu patronackiego otaczają modlitwą „swojego” misjonarza i jego parafię, poznają środowisko jego misyjnej posługi oraz wspierają jego działania np. poprzez udział w programie „Aniołowie Misji”. Misjonarz natomiast przekazuje informacje o swej misji i podczas urlopu odwiedza wybraną parafię dekanatu patronackiego.

Koordynacja misyjnych działań i odwiedzin/gościny leży w gestii urzędu Księdza Dziekana.

Jednym z owoców II Synodu Archidiecezji Katowickiej jest powołanie od września 2019 roku Wydziału ds. Misji w strukturach administracyjnych Kurii Metropolitalnej. Zadaniem Wydziału jest inicjowanie i koordynowanie dzieł misyjnych Kościoła katowickiego.

Od kwietnia 2022 Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc ustanowił na kolejną trzyletnią kadencję Radę Wydziału w składzie:

bp Grzegorz Olszowski – przewodniczący Rady, dyrektor Wydziału ds. Misji

ks. dr Grzegorz Wita – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Katowickiej

ks. Grzegorz Kaput

ks. Ireneusz Kliche

pani Magdalena Tlatlik

pani Małgorzata Bernat

pani Elżbieta Kranz

pan Ireneusz Kranz

Kapłani diecezjalni i osoby świeckie, które posługiwały w krajach misyjnych
według roku wyjazdu na misje

 1. ks. Henryk CZAKAŃSKI

  miejsce i czas posługi misyjnej: Chile 1948-2009
 2. ks. January LIBERSKI

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1968-1988, Zimbabwe 1988-2019
 3. ks. Teodor POLOCZEK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1970-1974
 4. ks. Jerzy WOSTAL

  miejsce i czas posługi misyjnej: Brazylia 1970- nadal
 5. ks. Franciszek KLIMOSZ

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1971-1998
 6. ks. Arnold SZUŁA

  miejsce i czas posługi misyjnej: Kamerun 1973-1984, Namibia 1988-1990,
  zmarł w Namibii 7.01.1990 r.
 7. ks. Kazimierz SZYMCZYK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Tanzania 1973-1986
 8. ks. Marek MANDERLA

  miejsce i czas posługi misyjnej: Brazylia 1973-1992, Gujana Francuska 1992-

 9. ks. Marian BALWIERZ

  miejsce i czas posługi misyjnej: Tanzania 1974-1978
 10. ks. Henryk (Herman) DIETTRICH

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1974-1978

 11. ks. Walenty NOGŁY

  miejsce i czas posługi misyjnej: Brazylia 1974-2000
 12. ks. Stanisław WALCZAK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1974-1990
 13. ks. Edward GORCZATY

  miejsce i czas posługi misyjnej: Tanzania 1975-2019
  zmarł w Tanzanii
 14. ks. Wojciech GRZYWOCZ

  miejsce i czas posługi misyjnej: Kamerun 1976-2014
 15. ks. Alojzy MAZUR

  miejsce i czas posługi misyjnej: Kamerun 1976-1995
 16. ks. Antoni KAJZEREK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Argentyna 1978-1994
 17. ks. Augustyn RYCHLIKOWSKI

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1979-1987
 18. ks. Jakub GAZUR

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1979-1990,
  zmarł w Zambii 3.04.1990 r.
 19. ks. Henryk PAWEŁEK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Argentyna 1979-2006
 20. ks. Benedykt ROJ

  miejsce i czas posługi misyjnej: Kamerun 1982-1994
 21. ks. Andrzej HALEMBA

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia, 1983-1996, 2005-2006
 22. ks. Franciszek SZCZUREK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia, 1984-
 23. ks. Faustyn JANKOWSKI

  miejsce i czas poslugi misyjnej: Zambia, 1985-1994
 24. ks. Zbigniew KOZIOŁ

  miejsce i czas posługi misyjnej: Argentyna, 1985-2009
 25. ks. Kazimierz WRÓBEL

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1986-1994, Namibia 1994-2014
 26. ks. Benedykt ZOWADA

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1987-2990
 27. ks. Joachim TYRTANIA

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1987-1994
 28. ks. Bogusław MIELNIK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1990-2000
 29. ks. Wacław STENCEL

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia,diec. Monze, Namalundu 1990-2018
 30. ks. Zenon ZAJĄC

  miejsce i czas posługi misyjnej: Kamerun 1991-1998, Martynika 2000-2009
 31. ks. Waldemar POTRAPELUK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1992-
 32. ks. Józef FRELICH

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 1993-1995
 33. ks. Andrzej MAŚLANKA

  miejsce i czas posługi misyjnej: Alaska, 1997-2002
 34. ks. Mirosław WOŹNICA

  miejsce i czas posługi misyjnej: Australia 2001-2003, Alaska 2003-2010
 35. ks. Piotr KOŁCZ

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 2002-
 36. ks. Grzegorz MAJĘTNY

  miejsce i czas posługi misyjnej: Brazylia 2002-2003
 37. ks. Ireneusz KLICHE

  miejsce i czas posługi misyjnej: Argentyna 2004-2012
 38. ks. Grzegorz KAPUT

  czas i miejsce posługi misyjnej: 2004-2016, Zambia
 39. ks. Artur WIĘCEK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Argentyna 2006-2007

 40. ks. Rafał LAR

  miejsce i czas posługi misyjnej: Kazachstan 2007-2020
 41. ks. Michał MATYSIK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 2008-
 42. ks. Krzysztof PŁONKA

  miejsce i czas posługi misyjnej: Mołdawia, Ungheni 2009-
 43. ks. Zenon BONECKI

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 2010-
 44. ks. Rafał DĄBROWSKI

  miejsce i czas posługi misyjnej: Kazachstan 2011-2021
 45. ks. Tomasz KORYCIORZ

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 2011
 46. pani Magdalena LOPEZ (Tlatlik)

  czas i miejsce posługi misyjnej: 2011-2017, Peru
 47. ks. Szymon Melerowicz

  miejsce i czas posługi misyjnej: Peru 2013-2014
 48. ks. Marek PASZEK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 2014-
 49. ks. Dawid LUBOWIECKI

  miejsce i czas posługi misyjnej: Zambia 2016-2017
 50. pani Katarzyna TOMASZEWSKA

  miejsce i czas posługi misyjnej: Mozambik 2016-2018; Zambia 2019 (wolontariat misyjny); Zambia 2022-
 51. ks. Dawid SŁADEK

  miejsce i czas posługi misyjnej: Kazachstan 2018-

Posłanie Kościoła ad gentes zakłada współpracę wszystkich wierzących: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Udział wspólnot kościelnych i pojedynczych wiernych w realizacji tego Bożego planu nazywa się „współpracą misyjną”. Oto dlaczego Kościół raduje się widząc, że coraz więcej zgromadzeń oraz instytutów, które tradycyjnie poświęcają się misji ad gentes, ukazuje dzisiaj także lepsze formy promocji ewangelizacji oraz samych uczestników misji: kapłanów diecezjalnych i innych duchownych, świeckich, stowarzyszeń wolontariatów i rodzin, służb specjalistycznych, partnerstwa, wymiany personelu i doświadczeń duszpasterskich.

Wszyscy nowi uczestnicy powinni być zachęcani i nikt nie powinien im przeszkadzać: „nikomu zatem nie można utrudniać uczestniczenia we wzajemnej wymianie miłości i misyjnego dynamizmu Kościoła”. Chodzi o usytuowanie tej wymiany w ramach komunii i braterstwa, którego gwarantem jest Kościół, kiedy się otwiera lub zamyka. Z ich komunii w wielości rodzi się nie tylko lepsza wzajemna współpraca, ale także rzeczywiste braterstwo w Kościele, które staje się autentyczną treścią i fundamentem misji. Inicjatywy winny zmierzać do informacji na temat problemów misyjnych i ku tym sprawom, którym są poświęcone jak formacja mentalności i stylu życia bardziej spójnego zarówno osób, jak i wspólnot. To wszystko należy również do tej nowej wrażliwości.

Aby promować, podtrzymywać i koordynować komunię pomiędzy wszystkimi podmiotami misyjnymi, zostały utworzone liczne organizacje kościelne: komisje i biura zorganizowane przez Konferencje Episkopatów, zasady współpracy między instytutami misyjnymi, ośrodki naukowe do pogłębiania studiów, organizacje w miejscu realizacji misji. W takim kontekście II Sobór Watykański, uznając jednoznacznie odpowiedzialność Kolegium Biskupów za misje, powierzył Kongregacji Ewangelizacji Narodów zadanie, by koordynowała „zarówno dzieło misyjne, jak i współpracę misyjną”.

Dla podtrzymania tej współpracy Kongregacja „ucieka się na pierwszym miejscu (praesertim) do Papieskich Dzieł Misyjnych, to znaczy do Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła Świętego Piotra Apostoła, Dzieła Misyjnego Dzieci i Papieskiej Unii Misyjnej”. W dziele formacji i współpracy misyjnej to Papieskim Dziełom Misyjnym „słusznie należy się pierwszeństwo” i „główne zadanie”. (ze Statutu Papieskich Dzieł Misyjnych).

www.missio.org.pl

CCookies (z j.ang. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Pliki "cookies" nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies jest operator serwisu internetowego misje.archidiecezjakatowicka.pl czyli Archidiecezja Katowicka.

Pliki cookies:

 • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę.
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach.
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania.
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszenie struktury serwisu.
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu).

„Aniołowie Misji” to projekty modlitewne i finansowe, wspierające śląskich misjonarzy. Pierwsze projekty powstały w 2014 roku. Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej (DMAK) każdego roku przygotowuje 12 projektów, które są odpowiedzią na potrzeby parafii oraz placówek, w których posługują nasi misjonarze w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.
„Aniołem Misji” może zostać osoba indywidualna, rodzina, szkolna klasa, czy grupa parafialna lub inna. Propozycją jest wybór projektu (bądź projektów) i wspieranie go modlitwą i ofiarą przez cały rok.

Ofiary można wpłacać co miesiąc na konto:

Archidiecezja Katowicka, 40-043 Katowice, ul. Jordana 39
Getin Noble Bank SA II Oddział w Katowicach, nr konta: 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010
z dopiskiem w tytule wpłaty: AM XXX - darowizna na cele kultu religijnego
gdzie XXX - oznacza numer wybranego projektu.