Jednym z owoców II Synodu Archidiecezji Katowickiej jest powołanie od września 2019 roku Wydziału ds. Misji w strukturach administracyjnych Kurii Metropolitalnej. Zadaniem Wydziału jest inicjowanie i koordynowanie dzieł misyjnych Kościoła katowickiego.

Od kwietnia 2022 Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc ustanowił na kolejną trzyletnią kadencję Radę Wydziału w składzie:

bp Grzegorz Olszowski – przewodniczący Rady, dyrektor Wydziału ds. Misji

ks. dr Grzegorz Wita – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Katowickiej

ks. Grzegorz Kaput

ks. Ireneusz Kliche

pani Magdalena Tlatlik

pani Małgorzata Bernat

pani Elżbieta Kranz

pan Ireneusz Kranz