Zachęcamy wszystkie środowiska misyjne do radosnego świętowania Światowego Dnia Misyjnego w niedzielę 22 października i aktywnego przeżycia Tygodnia Misyjnego.

Środowiska misyjne i wszystkich „Aniołów Misji” serdecznie zapraszamy 28 października 2023 roku na spotkanie do WŚSD w Katowicach.

Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 12.

W programie Msza Święta, spotkanie w muzeum misyjnym z księdzem misjonarzem Piotrem Kołczem oraz klerykami, którzy brali udział w kleryckim stażu misyjnym w Zambii.