Projekt AM 126

Edukacja dzieci i młodzieży w misyjnej świetlicy w Masansie

Projekt AM 127

Wsparcie posługi duszpasterskiej i charytatywnej w Kazachstanie

Projekt AM 128

Budowa salek katechetycznych w Kabangwe

Projekt AM 126Edukacja dzieci i młodzieży w misyjnej świetlicy w Masansie

Kochani Aniołowie Misji! Bardzo dziękuję za pomoc duchową oraz wsparcie naszych działań w pracy z dziećmi i młodzieżą, w świetlicy misyjnej św. Jana Bosko. Dzięki Wam mogliśmy zakupić materiały plastyczne i edukacyjne. W Polsce trudno wyobrazić sobie kilkuletnie dziecko, które nigdy nie używało plasteliny, farb czy kredek. Proste, zwyczajne aktywności, w których dorastaliśmy dla zambijskich dzieci często są czymś niezwykłym. Ogromną radość sprawia im układanie puzzli i gry planszowe. Zawsze rozczula mnie i ujmuje widok dzieci, które zaczynają się schodzić od godziny 7. Kiedyś zapytałam, dlaczego przychodzą tak wcześnie, skoro zajęcia zaczynamy o godzinie 8. Ich odpowiedź była bardzo prosta. Powiedziały, że dobrze się u nas czują i lubią przychodzić. I tak codziennie rano przychodzi do nas około setka dzieci, które uczą się, modlą, pracują, bawią… Jest to możliwe dzięki Wam, Kochani Aniołowie Misji! Z całego serca: DZIĘKUJEMY! TWATOTELA SANA!

Proszę Was o modlitwę za dzieła, które prowadzimy w Zambii oraz o dalsze materialne wsparcie działalności świetlicy misyjnej św. Jana Bosko. Potrzeby są duże. Zaczynając od ołówków, gumek, kredek, poprzez zeszyty i książki, po stoliki i krzesła… Za każde dobro dziękujemy i zapewniamy o modlitewnej pamięci!

odpowiedzialna: świecka misjonarka Katarzyna Tomaszewska, Masansa, Zambia

Projekt AM 127Wsparcie posługi duszpasterskiej i charytatywnej w Kazachstanie

Jestem księdzem fidei donum archidiecezji katowickiej na misji w Kazachstanie od 12 lat. W roku 2022 zostałem skierowany jako wikariusz do posługi w miejscowościach wokół Ałmat. Do miejscowości, w których posługujemy duszpastersko wraz z dwoma kapłanami należą: Bazarkieldy-33 km, Daulet-43 km, Azat-7 km, Belbulak-12 km, Czapajew- 60 km, Bajandaj- 33 km, Tałgar (tu mieszkam), Jesik-25 km, Żanaszar-18 km, Nura-61km, Amangeldy-28km. Pomagam też zastępując kapłanów podczas urlopów lub choroby. Posługiwałem w Tałdykorganie -265 km od Tałgaru, w Saryozieku- 177km i w Kyzyłordzie -1156 km. Latem temperatura w Kazachstanie osiąga +40 stopni Celsjusza, a zimą -40. Drogi są częściowo dobre, a częściowo kiepskie - polne, bądź w ciągłych remontach. W Belbulaku mieszka pani Irina, która ma 88 lat, modli się różaniec i z radością czeka na odwiedziny z Panem Jezusem. Modli się za Ukrainę o ustanie wojny i pokój. Wśród starszych, chorych osób, takich jak pani Irmina pełnię swoją posługę. Przychodzą też młodzi ludzie i to jest ogromna nadzieja na przetrwanie wiary w Kazachstanie. Ufam, że nasza misyjna posługa przyniesie z Bożą pomocą dobre owoce…. Pragnę bardzo podziękować Aniołom Misji za dary duchowe i materialne. Proszę również o dalsze wsparcie. Dzięki tej pomocy mogę pełnić posługę duszpasterską i charytatywną wśród ludzi, do których zostałem posłany. Pozdrawiam serdecznie i błogosławię.

odpowiedzialny: ks. Rafał Dąbrowski, Ałmat, Kazachstan

Projekt AM 128Budowa salek katechetycznych w Kabangwe

Drodzy Przyjaciele Dzieła „Aniołowie Misji”. Z całego serca pozdrawiam wszystkich zaangażowanych we wspieranie mojej posługi misyjnej w Zambii, zarówno duchowo jak i materialnie. Dzięki Waszej pomocy możliwe było zrealizowanie wielu potrzebnych inwestycji. Parafia pod wezwaniem św. Leona Wielkiego w Kabangwe-Kahale znajduje się na obrzeżach stolicy – Lusaki. Cechą charakterystyczną jest różnorodność mieszkańców i dość duży przyrost liczby katolików. Z powodu sporej liczby wiernych we wrześniu 2022 roku powstała nowa stacja dojazdowa. Obecnie w każdą niedzielę Msza Święta jest odprawiana w klasie szkolnej. Obowiązkiem parafii jest organizacja katechezy dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Nie posiadamy jeszcze pomieszczenia do prowadzenia zajęć. Dlatego katechezy i spotkania formacyjne różnych grup parafialnych odbywają się na świeżym powietrzu. W związku z tym w porze deszczowej napotykamy na poważny problem i wiele zajęć musimy odwoływać. Stąd w najbliższym czasie zamierzamy zbudować salki katechetyczne. Parafianie w ogromnej większości to ludzie bez stałej pracy zarobkowej. Szukają zatrudnienia w handlu lub usługach. Pracują dorywczo sprzątając czy pomagając na budowach. Chociaż powoli stają się świadomi swojej odpowiedzialności za utrzymanie oraz rozwój parafii, to jednak skala potrzeb przerasta ich możliwości. Dziękując za Waszą dobroć i życzliwość, proszę w imieniu swoim i moich parafian o modlitwę i dalszą materialną pomoc w umacnianiu wiary katolickiej na ziemi zambijskiej.

odpowiedzialny: ks. Michał Matysik, Kabangwe-Kahale, Zambia