Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 77: Stypendium dla dzieci i młodzieży z Ungheni (Mołdawia)

Dzięki wsparciu patronów programu Aniołowie Misji powoli udaje nam się zmieniać jednorazową akcyjność w stałe działania duszpastersko-wychowawcze. Coraz częściej dzieci i młodzież mieszkająca w sąsiedztwie kościoła korzysta z naszej świe­tlicy parafialnej. Po zakończonych wakacjach będzie już na stałe zatrudniony opiekun świetlicy, który poprowadzi regularne zajęcia. Będą to popołudniowe gry i zabawy dla dzieci, zbiórki skautów a także zajęcia wyrównawcze i pomoc w odrabianiu zadań domowych. Dzieci pozostające pod opieką dziadków i krewnych w rzeczywistości często pozostawione są same sobie, a szkoły nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu nauczania i kontroli nad postępami w nauce.

Dla większego zmotywowania dzieci do nauki, postanowiliśmy, ufundować stypendium dla tych, którzy zdobędą na świadectwie najlepsze oceny. Program zostanie ogłoszony już we wrześniu, aby od samego początku roku szkolnego zachęcić dzieci do zdobywania lepszych ocen i systematycznej nauki. Osoby, które przekroczą odpowiednią średnią ocen otrzymają nagrodę finansową.

Młodzież pragnąca uczestniczyć w tym projekcie, będzie dodatkowo zobligowana do uczestnictwa w wolontariacie przy parafii, lub w jednej z grup wolontariuszy w mieście.

odpowiedzialny: ks. Krzysztof Płonka, Ungheni, Mołdawia


Projekt AM 78: Klerycki staż misyjny

„Misja Afryka" to nazwa stażu misyjnego kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Biorą w nim udział alumni należący do Koła Misyjnego, udzielający się i zainteresowani tematami misyjnymi, i co najważniejsze - chcący przyj­rzeć się pracy śląskich księży fideidonistów z bliska. Dotychczasowe staże odbywały się w zambijskich parafiach, zarządzanych przez śląskich misjonarzy archidiecezji katowickiej. Nadto są organizowane inne wyjazdy kleryków powiązane z doświadczeniem misyjnym, jak np. organizacja rekolekcji dla Służby Liturgicznej w Mołdawii.

Staż misyjny ma na celu pobudzenie świadomości wymiaru misyjnego Kościoła, poszerzenie myślenia o Kościele wśród przyszłych duchownych naszej Archidiecezji, a także pomoc księżom-misjonarzom w ich obowiązkach duszpasterskich, poprzez konkretne działania dydaktyczne i pastoralne oraz towarzyszenie w odwiedzaniu wspólnot dojazdowych. Jednym z ważnych założeń, jest możliwość odkrycia przez alumnów powołania misyjnego, do którego być może, także poprzez taki staż, zachęca ich Pan Bóg.

Koszty stażu misyjnego, który zazwyczaj trwa dwa pełne miesiące, obejmuje: bilety lotnicze, szczepienia ochronne, ubezpieczenie oraz koszty sprzętów, gier i innych potrzebnych na miejscu rzeczy, które klerycy kompletują w porozumieniu z księżmi pracującymi w parafiach, wynosi ok. 15.000 PLN.

Kleryckie staże misyjne są organizowane w ścisłej współpracy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, Dzieła Misyj­nego Archidiecezji Katowickiej i śląskich misjonarzy.

odpowiedzialna: ks. dr Grzegorz Wita, dyrektor PDM archidiecezji katowickiej


Projekt AM 79: Kurs krawiecki w Likumbii (Zambia)

Pragnę podzielić się radością, że bp Clement Mulenga poświęcił Centrum Duszpasterskie w Likumbi. Nie jest ono jeszcze w pełni skończone. Kościół to największa część Centrum Duszpasterskiego, a oprócz zakrystii i kancelarii znajduje się tu jeszcze duża salka z ławkami wykonanymi dzięki funduszom z pro­jektu Aniołów Misyjnych. A kiedy mamy salkę, to można robić tam spotkania rady kościoła, przeprowadzać katechezy, formować liderów do pracy w stacjach misyjnych jako katechetów, przewodniczących liturgii niedzielnej.

Salka też umożliwia robienie różnych kursów. Teraz planujemy zrobienie kursu krawieckiego dla chętnych. Jest duży problem z pracą dla kobiet, które często mają tylko obowiązki w polu i domu, a nie mogą zawsze wykonać prac polowych, bo w domu trzeba zostać z najmniejszymi dziećmi. Mogą szyć, by pomóc sobie w domu reperacją poniszczonych ubrań i robieniem czegoś na zamówienie, a to jest dużą pomocą w budżecie domowym.

Mamy już 2 maszyny elektryczne i fundusze na dwie ręczne. Trzeba kupić przede wszystkim ręczne maszyny, bo ludzie nie mają tu w domach prądu. A moim marzeniem jest, by tym, którzy ukończą kurs podarować maszyny do szycia, aby mogli skorzystać z nabytych umiejętności.

Uczestnicy kursu będą płacić symboliczna sumę, by uczestniczyć w kosztach opłaty dla prowadzących kurs dwóch nauczycieli.

odpowiedzialny: ks. Piotr Kołcz, Likumbii, Zambia