Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 74: zakup pługu drogowego (równiarki drogowej) dla Nabwalyi (Zambia)

Są już pierwsze efekty naszej pracy nad drogą, ale jest wciąż wiele do zrobienia. Podczas ostatniej pory deszczowej, gdy były 2 lub 3 dni bez deszczu, dzięki naszym pracom, można było już wyjechać z Nabwalyi i także wrócić samochodem. Wielu sceptyków widząc efekt, nawróciło się i teraz wszyscy chętnie po­magają. Ku naszej radości, ni stąd ni z owąd, znalazł się ofiarodawca, który kupił nam traktor, jeszcze bardziej ułatwiając nam nasze prace. Jednak największym cudem był fakt, że po moim wypadku, kiedy spadłem z drabiny i złamałem biodro, udało się mnie wywieźć z Doliny i w 3 tygodnie po operacji przywieźć z powrotem.

Teraz z jeszcze większą determinacją pracujemy nad naszą drogą. Nie chcę, aby ktokolwiek ciężko chory albo „poturbowany" przez dzikie zwierzęta lub też po jakimkolwiek wypadku musiał być niesiony na noszach przez kilka dni, by dotrzeć do szpitala.

Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w zakupie pługu drogowego (równiarki drogowej). Mamy traktor, możemy zatem wykorzystać w naszych pracach taki pług. Normalnie pracujemy na drodze motykami i kilofami. Pługiem zrobimy to samo dużo szybciej i lepiej. Poza tym pług pomógłby naszym ludziom w pracach przygotowujących pola do upraw.

odpowiedzialny: ks. Waldek Potrapeluk, Nabwalya, Zambia


Projekt AM 75: Budowa i wyposażenie jadalni Centrum Młodzieżowego w Masansie (Zambia)

Centrum Młodzieżowe świętego Jana Bosko ukończone!

Dziękujemy Wam za kolejne 3 lata: 2015 - AM 17, 2016 - AM 31, 2017 - AM 46 kiedy to hojnie wspieraliście budowę Centrum Młodzieżowego św. Jana Bosko i jego wyposażenie.

W roku 2018 przedstawiliśmy Wam projekt budowy kuchni z jadalnią, który stanowi integralną część Centrum Młodzieżowego św. Jana Bosko. Przyczyni się w tworzeniu życzliwej przestrzeni dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, gdzie poprzez ewangelizację, formację i edukację będziemy kształtować ludzi wiary, świadomych swojego chrześcijańskiego powołania.

Prosimy Was, by w roku 2019 Wasze modlitewne i mate­rialne wsparcie objęło zakup wyposażenia kuchni ze stołówką. Jak pilne jest wsparcie i zakończenie tego projektu niech zo­brazuje fakt, że dotychczas kuchnię stanowił mały magazynek - 2,5 m na 2,5 m, z prowizorycznym dachem z plandeki, by ochronić przed ulewnym deszczem (czas pory deszczowej). Wyposażeniem tej prowizorycznej kuchni były: 3 felgi samo­chodowe przerobione na piecyki na węgiel drzewny, 3 alumi­niowe garnki, dwa noże i trzy drewniane łyżki do mieszania. Młodzież spożywała swoje posiłki jedząc na kolanach lub na zie­mi. Radość duchowa panowała w naszych sercach mimo wielu niedogodności materialnych, jednak nie ulega wątpliwości, że konieczne jest zorganizowanie choćby skromnego zaplecza dla przechowania produktów, ich właściwego higienicznego przygotowania i spożycia. Dlatego też prosimy Was o pomoc w zakupie pieca, lodówki z zamrażalką oraz stołów i ławek.

odpowiedzialny: ks. Zenon Bonecki, Masansa, Zambia


Projekt AM 76: Pomoc dla ubogich mieszkańców Musomy (Tanzania)

Drodzy Aniołowie Misji, gdy chodziliśmy po naszej okolicy - Musoma Bukanga - spotykaliśmy bardzo dużo ubogich rodzin wie­lodzietnych mieszkających w większości w glinianych domkach, bez prądu i dostępu do bieżącej wody. Bukanga leży nad jeziorem Wiktorii, gdzie ludzie utrzymują się jedynie z rybołówstwa. Pracy dla rybaków jest jednak bardzo mało dlatego wiele rodzin cierpi głód i biedę. Pomimo tego skrajnego ubóstwa witano nas z wielką otwartością i radością.

Poziom medycyny w Tanzanii jest bardzo niski, szczególnie na wsiach i w małych miastach. Brak jest sprzętu specjalistycznego i kompetentnej kadry medycznej, lekarze, którzy są w stanie pomóc zlokalizowani są jedynie w dużych miastach, a ich usługi medycz­ne są bardzo drogie.

Ufamy, że dzięki ludziom dobrej woli będziemy w stanie pomóc finansowo najuboższym rodzinom, aby mogli rozpocząć potrzebne leczenie.

odpowiedzialny: ks. Edward Gorczaty, Musoma, Tanzania