Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 71: Stypendia mszalne dla kapłanów misjonarzy

Ten Projekt to stała i najbardziej katolicka forma pomagania księżom na misjach i wspólnotom, którym posługują. Jest to prośba o zamawianie mszy św. i składanie stypendiów mszalnych przy tej okazji.

Powrócę do użytego już wprowadzenia w ten zamysł: projekt stwarza możliwość zamawiania intencji mszalnych i składania przy tej okazji datków mszalnych. Ofiary mszalne należy zaliczyć do jednego ze źródeł utrzymania duchownych. Zwyczaj zama­wiania mszy świętych dostarcza księdzu oraz prowadzonym przez niego dziełom ważnego wsparcia finansowego, istotnego zwłaszcza tam, gdzie, tak jak w Polsce, ofiarność wiernych stanowi praktycznie jedyne źródło utrzymania Kościoła. Kodeks Pra­wa Kanonicznego określa, że „Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł" (kan. 946). Kanon ten podkreśla, że wierni składając ofiarę mszalną uczestniczą w trosce Kościoła o utrzymanie szafarzy oraz wspomagają jego działalność. Jest to więc jeden z konkretnych sposobów zaradzania potrzebom Kościoła (kan. 222 § 1). Z tego powodu, wierni powinni być odpowiednio pouczani na ten temat. Należy również podkreślać znaczenie ascetyczne tej jałmużny w życiu każdego chrześcijanina.

Celem tego projektu jest zaproszenie do składania ofiar mszalnych, które będą przekazywane misjonarzom z prośbą o cele­browanie mszy św. w intencjach Ofiarodawców. Mogą to być pojedyncze msze święte jak również tzw. „gregoriańskie".

odpowiedzialny: ks. dr Grzegorz Wita, dyrektor PDM archidiecezji katowickiej


Projekt AM 72: Materiały dla katechistów, umeblowanie zakrystii i odnowa kaplicy w ogrodzie probostwa misji Mpanshyia (Zambia)

W ubiegłym roku udało się zorga­nizować kilkanaście różnych spotkań, które zgromadziły ludzi z całej parafii. Począwszy od obozów dla dzieci, wyjazdów z mło­dzieżą, poprzez rekolekcje, festiwale i warsztaty dla katechistów.

W tym roku kontynuujemy podjęte wcześniej inicjatywy duszpasterskie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla kate­chistów. Chcemy każdego wyposażyć w potrzebne materiały i tym samym ujednolicić program nauczania i przygotowania do sakramentów w całej parafii.

Obecnie nasza parafia pw. św. Józefa w Mpanshyi składa się z 13 innych podstacji oraz 4 innych czekających na pełne usamodzielnienie.

Planujemy w najbliższym czasie odnowić zakrystię naszego kościoła w misji głównej. Konieczny jest zakup mebli, co pozwoli przechowywać szaty i naczynia liturgiczne w dobrych warunkach.

Jesteśmy także w trakcie odnowy kaplicy pw. św. Benedykta w ogrodzie probostwa. Kaplica ta wymaga gruntownego remon­tu włącznie z wymianą dachu i założeniem okien. W tej kaplicy jest przechowywany Najświętszy Sakrament. Położona w zaciszu ogrodu kaplica ta jest wspaniałym miejscem do modlitwy i medytacji zarówno dla domowników jak i odwiedzających gości, sióstr zakonnych i księży.

odpowiedzialny: ks. Michał Matysik, Mpanshya, Zambia


Projekt AM 73: wyposażenie domu rekolekcyjnego Fides et Ratio i formacja rodzin w Szucińsku (Kazachstan)

W ramach sanktuarium Maryi, Królowej Rodzin w Szuciń­sku prosperuje dom rekolekcyjny Fides et Ratio. Odbywają się w nim rekolekcje, obozy, dni skupienia. Jest miejscem ewan­gelizacji i formacji. Każdego roku gościmy w nim ok. 600 osób.

Większość stanowią dzieci i młodzież. Małżeństwa i rodziny przeżywają tutaj swoje rekolekcje od 2011 roku. Dom rekolek­cyjny odgrywa ważną rolę dla całego Kościoła w Kazachstanie. W 2019 roku będzie obchodził 20-lecie swojego istnienia.

Opłaty za pobyt wystarczają jedynie na pokrycie bieżących wydatków i drobne naprawy. W najbliższej przyszłości planu­jemy dokonać gruntownego remontu pomieszczeń i elewacji budynku. Będziemy ubiegać się o pomoc finansową u wielu różnych organizacji dobroczynnych, jak i u poszczególnych osób. Jedną z pilnych potrzeb jest wymiana materaców na łóż­ka i kompletów pościelowych w liczbie 50 sztuk.

Przy erygowanym w 2017 roku sanktuarium Maryi Królowej Rodzin staramy się stworzyć ośrodek pomocy i wsparcia dla rodzin.

Obszarami wsparcia chcemy objąć:

  • edukację rodziny – w zakresie przygotowania do małżeństwa oraz materiałów formacyjnych Domowego Kościoła;
  • formacja rodziny – organizowanie dni skupienia, a także rekolekcje dla małżeństw;
    • pomoc rodzinie – pokrycie kosztów edukacji bądź wyżywienia dzieci z rodzin wielodzietnych biednych.

odpowiedzialny: ks. Rafał Lar, Szucińsk, Kazachstan
ks. Dawid Sładek, Szucińsk, Kazachstan